TEBER.biz | Ana Sayfa | English |
>> 5.Küresel Eğriler
Ürünler
Galeri
Materyaller
Downloads
ÜrünSpariş
Erişim
 Satın Al

  0<a<pi     , a(artış)=0.3

  0<b<Pi/2 , b(artış)=0.3

  4<r<6      , r(artış)=1

Fx(a,b,r)=r*cos(a)

Fy(a,b,r)=r*cos(b)*sin(a)

Fz(a,b,r)=r*sin(b)*sin(a)

 

  0<a<pi        , a(artış)=0.3

  0<b<5*Pi/3 , b(artış)=0.3

  2<r<3         , r(artış)=1

Fx(a,b,r)=cos(a)*r

Fy(a,b,r)=cos(b)*sin(a)*r

Fz(a,b,r)=sin(b)*sin(a)*r

Küre Parçaları

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/20

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/10

Fx(a,b)=2*sin(b)

Fy(a,b)=[y=2*(2-cos(b))*sin(a)] *

               [1/[(y<5)*(y>-5)]]

Fz(a,b)=2*(2-cos(b))*cos(a)

 

  0<a<pi , a(artış)=pi/20

  0<b<pi , b(artış)=pi/20

Fx(a,b)=R*cos(a)

Fy(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fz(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

         R=5*sin(a)*sin(b)

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/40

  0<b<pi     , b(artış)=pi/40

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

Fz(a,b)=R*cos(a)

         R=5*cos(2*b)*sin(2*a)

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/40

  0<b<pi    , b(artış)=pi/40

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

Fz(a,b)=R*cos(a)

         R=8*cos(2*a)*sin(3*b)

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/40

  0<b<pi    , b(artış)=pi/40

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

Fz(a,b)=R*cos(a)

         R=4+5*cos(2*a)+3*sin(3*b)

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/40

  0<b<pi    , b(artış)=pi/20

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

Fz(a,b)=R*cos(a)

         R=20*[ 0.25*(5/Pi)^(1/2) *

                     (1.5*cos(a)^2 - 0.5) ]

  0<a<pi , a(artış)=pi/20

  0<b<pi , b(artış)=pi/20

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

Fz(a,b)=R*cos(a)

         R=3*[cos(b)+sin(a)]

 

  0<a<pi    , a(artış)=pi/20

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/20

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

Fz(a,b)=R*cos(a)

         R=b*a

 

    0<u<pi , u(artış)=pi/10

  -pi<v<pi , v(artış)=pi/10

  (ya da 0<v<2*pi)

Fx(u,v)=R*(cos(u)*cos(v))^3

Fy(u,v)=R*(sin(u)*cos(v))^3

Fz(u,v)=R*(sin(v))^3

         R=6

  0<a<pi    , a(artış)=pi/20

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/20

Fx(a,b)=R*cos(b)^3*sin(a)^3

Fy(a,b)=R*sin(b)^3*sin(a)^3

Fz(a,b)=R*cos(a)^3

         R=6

 

 Ya da

 

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/20

  0<b<pi     , b(artış)=pi/20

Fx(a,b)=R*sin(b)^3*cos(a)^3

Fy(a,b)=R*cos(b)^3*cos(a)^3

Fz(a,b)=R*sin(a)^3

         R=6

 

Basit Fonksiyon Eğrileri | Basit Uzay Eğrileri | Çembersel Eğriler | Düzlemsel Eğriler | Küresel Eğriler | Silindirik Eğriler | Kübik Eğriler | Integral | Düğümler | Mizansen | Random | Yıldız | Astronomi | Sanat | Diğer Eğriler | Mimari-Endüstriel Şekiller | Swapping Surfaces | Logo Tasarımı

Questions or problems regarding this web site should be directed to info@teber.biz.
Copyright © 2002 Dursun TEBER. All rights reserved. ( http://www.teber.biz )
Last modified: 15/09/2002.