TEBER.biz | Ana Sayfa | English |
>> 13.Astronomi
Ürünler
Galeri
Materyaller
Downloads
ÜrünSpariş
Erişim
 Satın Al

Gezegen

  0<a<pi     , a(artış)=pi/10

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/10

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*cos(a)

Fz(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

         R=5

 

Gezegenin uydusu

  0<a<pi     , a(artış)=pi/10

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/10

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)+4

Fy(a,b)=R*cos(a)+4

Fz(a,b)=R*sin(b)*sin(a)-6

         R=2

Gezegen

  0<a<pi     , a(artış)=pi/10

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/10

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*cos(a)

Fz(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

         R=5

 

Gezegenin halkası

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/10

  6<r<8       , b(artış)=0.5

Fx(a,r)=r*sin(a)

Fy(a,r)=0

Fz(a,r)=r*cos(a)

 

 

   Yörünge

     0<g<2*pi , g(artış)=pi/20

  Fx(g)=10*sin(g)-2

  Fy(g)=0

  Fz(g)=8*cos(g)

Güneş

  0<a<pi     , a(artış)=pi/10

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/10

Fx(a,b)=R*cos(b)*sin(a)

Fy(a,b)=R*cos(a)

Fz(a,b)=R*sin(b)*sin(a)

         R=5

Dünya

  0<a<pi     , a(artış)=pi/10

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/10

  0<g<2*pi , g(artış)=pi/6

Fx(a,b)=cos(b)*sin(a)+10*sin(g)-2

Fy(a,b)=cos(a)

Fz(a,b)=sin(b)*sin(a)+8*cos(g)

 

Ay 

  0<a<pi     , a(artış)=pi/10

  0<b<2*pi , b(artış)=pi/10

  0<g<2*pi , g(artış)=pi/6

Fx(a,b)=cos(b)*sin(a)+10*sin(g)-2

Fy(a,b)=cos(a)

Fz(a,b)=sin(b)*sin(a)+8*cos(g)+1

Kara Delik 1 (Kare düzlem ile tanımlanmış)

  -6<x<6    , x(artış)=0.2

  -6<y<6    , y(artış)=0.2

Fx(x,y)=x

Fy(x,y)=y

Fz(x,y)=-1/(x^2+y^2)

Kara Delik 2 (Çembersel düzlem ile tanımlanmış)  

   0<r<6.5      , r(artış)=0.1

   0<a<2*pi    , a(artış)=pi/40

Fx(x,y)= x=r*cos(a)

Fy(x,y)= y=r*sin(a)

Fz(x,y)=-1/(x^2+y^2)

Basit Fonksiyon Eğrileri | Basit Uzay Eğrileri | Çembersel Eğriler | Düzlemsel Eğriler | Küresel Eğriler | Silindirik Eğriler | Kübik Eğriler | Integral | Düğümler | Mizansen | Random | Yıldız | Astronomi | Sanat | Diğer Eğriler | Mimari-Endüstriel Şekiller | Swapping Surfaces | Logo Tasarımı

Questions or problems regarding this web site should be directed to info@teber.biz.
Copyright © 2002 Dursun TEBER. All rights reserved. ( http://www.teber.biz )
Last modified: 15/09/2002.