TEBER.biz | Ana Sayfa | English |
>> 8.Integral
Ürünler
Galeri
Materyaller
Downloads
ÜrünSpariş
Erişim
 Satın Al

 0<x<10  , x(artış)=0.1

 0<k<1    , k(artış)=1

Fx(x,k)=x

Fy(x,k)=y*k

Fz(x,k)=0

y=[(x<2)*(-1)] +

    [(2<=x)*(x<6)*( 2-x/2)] +

    [(6<=x)*(x<8)*(0.5*x^2-6*x+18)] +

    [(x>8)*1]

 -8<x<8  , x(artış)=0.1

  0<k<1  , k(artış)=1

Fx(x,k)=x

Fy(x,k)=y*k

Fz(x,k)=0

         y=3+ 4*x - x^2

 -8<x<8    , x(artış)=0.5

  0<k<1    , k(artış)=1

Fx(x,k)=x

Fy(x,k)=y * k

Fz(x,k)=0

         y=0.05*x^3 - x + 5

 -8<x<8  , x(artış)=0.5

  0<k<1  , k(artış)=1

  0<L<1  , L(artış)=1

Fx(x,k,L)=x+0.5*L

Fy(x,k,L)=y * k

Fz(x,k,L)=0

             y=0.05*x^3 - x + 5

 -8<x<8     , x(artış)=0.4

  0<a<2*pi , a(artış)=pi/10

Fx(x,a)=x

Fy(x,a)=R*sin(a)

Fz(x,a)=R*cos(a)

         R=0.05*x^3 - x + 5

 

Basit Fonksiyon Eğrileri | Basit Uzay Eğrileri | Çembersel Eğriler | Düzlemsel Eğriler | Küresel Eğriler | Silindirik Eğriler | Kübik Eğriler | Integral | Düğümler | Mizansen | Random | Yıldız | Astronomi | Sanat | Diğer Eğriler | Mimari-Endüstriel Şekiller | Swapping Surfaces | Logo Tasarımı

Questions or problems regarding this web site should be directed to info@teber.biz.
Copyright © 2002 Dursun TEBER. All rights reserved. ( http://www.teber.biz )
Last modified: 15/09/2002.