TEBER.biz | Ana Sayfa | English |
>> 10.Mizansen
Ürünler
Galeri
Materyaller
Downloads
ÜrünSpariş
Erişim
 Satın Al

Eğri süpürme ile yüzey elde etme (swapping surfaces) çalışması (D.TEBER)

Basit (tek boyutlu) eğrilerin düzlemsel eğrilerdeki izdüşümsel görüntüleri

   -4<x<4  x(artış)=0.2

   -4<y<4  y(artış)=0.2

 Fx(x,y)= x

 Fy(x,y)= y

 Fz(x,y)= c*e^(-(x-a)^2-(y-b)^2)

a=-2, b=1, c=3

a=0, b=-2, c=2

a=2, b=-3, c=2

a=0, b=-2, c=2

Birlestirilmiş yüzeyler

   -4<x<4  x(artış)=0.2

   -4<y<4  y(artış)=0.2

 Fx(x,y)= x

 Fy(x,y)= y

 Fz(x,y)= 1*e^(-(x-2   )^2 - (y-3    )^2) +

               2*e^(-(x-2    )^2 - (y-(-3))^2) +

               2*e^(-(x-0    )^2 - (y-(-3))^2) +

               3*e^(-(x-(-2))^2 - (y-1    )^2)

 Vadi ve Nehir

 

Kübik eğrilerin düzlemsel eğrilerle sınırlandırılması,

 

veya

 

Düzlemsel eğrilerin küplerle doldurulması.

(D.TEBER)

  Vadi

   -5<x<5  x(artış)=0.25

   -5<y<5  y(artış)=0.25

 Fx(x,y)= x

 Fy(x,y)= y

 Fz(x,y)= -1/(x*x+1) + 2/(y*y+1) + 0.5*sin(5*r)/r

          r= (x*x+y*y)^0.5

 

 

 

 

  Nehir

   -5<x<5  x(artış)=0.25

   -5<y<5  y(artış)=0.25

    1<z<2  z(artış)=0.1

 Fx(x,y,z)= x

 Fy(x,y,z)= y

 Fz(x,y,z)= tanımlı* z

            r= (x*x+y*y)^0.5

  tanımlı=(1/[z<=[-1/(x*x+1) + 2/(y*y+1)

                    +0.5*sin(5*r)/r] ] )

 

 İki simit (Two Torus)

Basit Fonksiyon Eğrileri | Basit Uzay Eğrileri | Çembersel Eğriler | Düzlemsel Eğriler | Küresel Eğriler | Silindirik Eğriler | Kübik Eğriler | Integral | Düğümler | Mizansen | Random | Yıldız | Astronomi | Sanat | Diğer Eğriler | Mimari-Endüstriel Şekiller | Swapping Surfaces | Logo Tasarımı

Questions or problems regarding this web site should be directed to info@teber.biz.
Copyright © 2002 Dursun TEBER. All rights reserved. ( http://www.teber.biz )
Last modified: 15/09/2002.